top of page
  • Writer's pictureEmber

Kay Buti-Buti Mo Panginoon | Filipino LYRICS

Kay Buti-Buti Mo Panginoon | Filipino LYRICS


Lyrics Only for "Kay Buti-Buti Mo Panginoon"Verse:

Kay buti-buti Mo, Panginoon

Sa lahat ng oras

Sa bawat araw

Ika'y laging tapat kung magmahal

Ang Iyong kaawaa'y magpawalang hanggan


Chorus:

Pinupuri, sinasamba Kita

Dakilang Diyos at Panginoon

Tunay ngang Ika'y walang katulad

Tunay ngang Ika'y di nagbabago

Mabuting Diyos na sa aki'y nagmamahal


Did not find what you are looking for?

Feel free to also contribute or request.

17 views0 comments

Comentários


bottom of page